نتایج ۳برابر ظرفیت آزمون استخدامی استانداری هرمزگان مورخ ۹۲/۳/۳۱

نتایج ۳برابر ظرفیت آزمون استخدامی استانداری هرمزگان مورخ ۹۲/۳/۳۱ (با فرمت اکسل )

نتایج ۳برابر ظرفیت آزمون استخدامی استانداری هرمزگان مورخ ۹۲/۳/۳۱ (با فرمت pdf )


سوالات عمومی ویژه استخدام دستگاههای اجرایی وبانکها(  استخدام فرآگیر سال جدید)

سوالات مصاحبه عقیدتی جهت گزینش در دستگاه های اجرایی

 پکیج کامل نمونه سوالات بدو استخدام دستگاههای اجرایی دولتی

پاسخ دهید